Gebruiksovereenkomst

Op deze site stelt Reisbureau Nova informatie ter beschikking. hoewel Reisbureau Nova - voor zover redelijkerwijs mogelijk- inspanningen heeft geleverd om zich aan de juistheid van deze informatie te vergewissen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Reisbureau Nova aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruiken van informatie op deze website.