+31 (0) 20 668 4088
   info@novavakantiereizen.nl


terms

Op Novavakantiereizen.nl en Marokko-reizen.nl stelt Nova Vakantiereizen informatie ter beschikking. hoewel Nova Vakantiereizen - voor zover redelijkerwijs mogelijk- inspanningen heeft geleverd om zich aan de juistheid van deze informatie te vergewissen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Nova Vakantiereizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruiken van gegevens van bovengenoemde websites.
Informatie over uw geplande, geboekte of reed genoten reis kunt u verkrijgen bij Nova Vakantiereizen.